نمایندگی مجاز تعمیرات کامپیوتر،تعمیر لپ تاپ،پرینتر و تعمیر برد لپ تاپ http://cpl1.ir 2018-03-23T07:22:41+01:00 text/html 2017-08-26T02:44:12+01:00 cpl1.ir شرکت CPL تعمیرگاه مجاز پرینتر ایپسون, مرکز تعمیرات تخصصی پرینتر EPSON, تعمیر پرینتر, ریست پرینتر, تعمیرگاه مجاز EPSON, تعمیرگاه مجاز epson http://cpl1.ir/post/33 <div style="text-align: center;"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">مرکز تعمیرات تخصصی انواع پرینتر های </font><b style=""><font color="#cc0000" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Epson</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">سرویس و تعمیر پرینتر </font><b style=""><font color="#cc0000" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">epson </font></b><font face="Mihan-Yekan">با قطعات فابریک به همراه بهترین کیفیت</font></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">فروش انواع کارتریج و چیپ های </font><font color="#cc0000" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b style="">epson</b>&nbsp;</font></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">شارژ مجدد کارتریج ، تعمیر و عیب یابی برد اصلی ، ریست های تخصصی به همراه سرویس داخلی و فروش قطعات جانبی فابریک مختص به هر مدل</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">ارائه خدمات برای انواع مدل های :&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">&nbsp;(</span><b style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><font color="#000099">در صورتی که مدل پرینتر شما داخل لیست های ما موجود نبوده در قسمت دیدگاه ها بیان نمایید تا راهنمایی های لازم صورت گیرد</font>.</b><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">)</span></div><div><br></div><div><br></div><div><div style="text-align: left;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: medium;">Photo&nbsp;</font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: medium;">820, 830, 950, 1390, 1400, 1410</font></div><div><p class="MsoNormal"></p><div style="text-align: left;"><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><span style="line-height: 11.77px; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><div style="text-align: left;">ME30 ME32 ME320 ME70 ME1100</div><o:p></o:p></font></span><p></p><p class="MsoNormal"></p><div style="text-align: left;"><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><span style="line-height: 11.77px; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><div style="text-align: left;">B-300 BX300 BX600 BX610 B1100</div><o:p></o:p></font></span><p></p><p class="MsoNormal"></p><div style="text-align: left;"><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><div style="text-align: left;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 17.12px; color: rgb(51, 51, 51);">C58, C59, C63, C64, C65, C67, C68, C76, C77, C78,C79, C82C83, C84, C85, C86, C87, C88, C90, C91, C92, C93, C94,</span><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 17.12px; color: rgb(51, 51, 51);">C95, C97, C98, C99, C110, C120</span></div><span style="line-height: 17.12px; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div style="text-align: left;">D68, D78, D88, D120</div><o:p></o:p></span></font><p></p><p class="MsoNormal"></p><div style="text-align: left;"><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">CX2800, CX2900, CX3100, CX3200, CX3300, CX3400, CX3500, CX3600, CX3650 CX3900, CX4100, CX4500, CX4600, CX4900, CX5700,</span></div><span style="line-height: 17.12px; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div style="text-align: left;">CX5900, CX6300, CX6400, CX6500, CX6600, CX7300, CX8300, CX8400F, CX9300F, CX9400Fax, CX9500F</div><o:p></o:p></span></font><p></p><p class="MsoNormal"></p><div style="text-align: left;"><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><div style="text-align: left;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 17.12px; color: rgb(51, 51, 51);">R200, R210, R220, R230, R240, R245, R250, R260, R265, R270, R280, R285, R290, R295, R300, R310, R320,</span><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 17.12px; color: rgb(51, 51, 51);">R340, R350, R360, R380, R390, R800, R1800, R1900, R2400, R2880, R3880, R4880</span></div><span style="line-height: 17.12px; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div style="text-align: left;">RX500, RX510, RX520, RX530, RX585, RX590, RX595, RX600, RX610, RX615, RX620, RX630, RX640, RX650, RX680, RX685, RX690, RX700</div><o:p></o:p></span></font><p></p><p class="MsoNormal"></p><div style="text-align: left;"><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><div style="text-align: left;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 17.12px; color: rgb(51, 51, 51);">T10, T11, T13, T20, T21, T23, T24, T26, T27, T30, T33, T40W, T50, T59, T60, T1100, T1110</span><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 17.12px; color: rgb(51, 51, 51);">TX100, TX101, TX105, TX106, TX109, TX110, TX111, TX115, TX117, TX119, TX121, TX200, TX209, TX210, TX219, TX220, TX300,</span><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 17.12px; color: rgb(51, 51, 51);">TX400, TX405, TX408, TX409, TX410, TX419, TX420, TX510, TX515, TX550, TX600, TX650, TX659, TX700, TX710, TX800, TX810,</span></div><span style="line-height: 17.12px; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div style="text-align: left;">TX820FWD</div><o:p></o:p></span></font><p></p><p class="MsoNormal"></p><div style="text-align: left;"><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><span style="line-height: 11.77px; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><div style="text-align: left;">Artisan 50, Artisan 700, Artisan 710, Artisan 800, Artisan 810</div><o:p></o:p></font></span><p></p><p class="MsoNormal"></p><div style="text-align: left;"><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><span style="line-height: 11.77px; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><div style="text-align: left;">NX200, NX300, NX305, NX400, NX420, NX510</div><o:p></o:p></font></span><p></p><p class="MsoNormal"></p><div style="text-align: left;"><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">S20, S21, S22, SX100, SX105, SX110, SX115, SX117, SX125, SX200, SX205, SX210, SX400, SX405, SX410, SX415, SX420,</span></div><span style="line-height: 17.12px; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div style="text-align: left;">SX425, SX510, SX515, SX600, SX610</div><o:p></o:p></span></font><p></p><p class="MsoNormal"></p><div style="text-align: left;"><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><span style="line-height: 11.77px; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><div style="text-align: left;">P50, P60, PX610, PX650, PX659, PX700, PX710, PX800, PX810</div><o:p></o:p></font></span><p></p><p class="MsoNormal"></p><div style="text-align: left;"><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><span style="line-height: 11.77px; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><div style="text-align: left;">Work Force 30, 40, 600, 610, 1100</div><o:p></o:p></font></span><p></p><p class="MsoNormal"></p><div style="text-align: left;"><font color="#333333" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Picture Mate PM 210, 215, 225, 235, 250, 260, 270, 280, 290, 310</span></div><o:p></o:p></font><p></p></div><div><br></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" color="#990000" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" color="#990000" size="5"><b>از چه طریقی میتوان با مجموعه تعمیرات در ارتباط باشیم؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#000099"><b>از سه طریق میتوانید با ما در ارتباط باشید :</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>1)&nbsp;<font color="#990000">قرار دادن دیدگاه خود در پایین پست های وب سایت، که مستقیماً توسط مجرب ترین کارمندان ما پاسخ شما داده خواهد شد.</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>2) مراجعه مستقیم به دفتر فنی مهندسی ما به نشانی &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#000066"><b>تهران - تهرانپارس - فلکه اول - نرسیده به سه راه تهرانپارس - خیابان شهید حسینی(بهار) پلاک 143</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><b style="font-size: large;">3)</b>&nbsp;<b><font size="4">ارتباط مستقیم با مهندس&nbsp;</font><font color="#cc0000" size="5">میثم کیانی(مدیریت)</font><font size="4">&nbsp;از طریق مشاوره تلفنی رایگان به شماره تلفن :&nbsp;</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="7"><b>0901-1247104</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>شعار همیشگی مجموعه ما &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" color="#000066" size="5"><b>فروش پایان کار نیست !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" color="#000066" size="5"><b>شروع یک مسئولیت بزرگ است ...</b></font></div></div></div><div><br></div> text/html 2017-08-15T04:38:48+01:00 cpl1.ir شرکت CPL تعمیرات تخصصی برد های الکترونیکی لپ تاپ، تعمیر برد لپ تاپ، تعمیر برد الکترونیکی ، تعمیرات تخصصی برد لپ تاپ ، تعمیر برد ، تعمیرگاه مجاز، نمایندگی مجاز،تعمیر برد الکترونیکی در تهران ، نمایندگی مجاز تعمیر برد الکترونیکی لپ تاپ در تهران http://cpl1.ir/post/29 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: start;"><font face="Mihan-Yekan" size="6"><b>مرکز تعمیرات تخصصی برد های الکترونیکی&nbsp;<font color="#cc0000">لپ تاپ</font></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1886049/stock_deals_6.png" alt="تعمیر برد لپ تاپ ، تعمیرگاه مجاز برد لپ تاپ ، خدمات تعمیرات برد لپ تاپ ، نمایندگی مجاز تعمیرات تخصصی برد لپ تاپ ، تعمیر مادربرد لپ تاپ ، خدمات تعمیرات تخصصی لپ تاپ ، تعمیرات کامپیوتر، تعمیرات برد، تعمیر بدر ، تعمیر برد لپ لپ ، تعمیرات تخصصی لوازم کامپیوتری ، تعمیرات تخصصی لپ تاپ، مرکز تعمیرات تخصصی لپ تاپ ، نمایندگی مجاز لپ تاپ در شرق تهران ، تعمیرات تخصصی لپ تاپ در تهران ، تعمیرات لپ تاپ ، تعمیرگاه مرکزی لپ تاپ ، تعمیر در تهران ، تعمیر در تهرانپارس ، تعمیردر جکیمیه ، تعمیر پاسداران، تعمیردر ونک ف تعمیر در نیاوران ، تعمیردر قیطریه ، تعمیر در شرق تهران ، تعمیردر غرب تهران، تعمیرات در تهران بزرگ "></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#000099">در چه صورتی نیاز به تعمیر برد لپ تاپ داریم ؟</font></b></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><b><font size="5" color="#ff0000">♦</font><font size="4">&nbsp;</font><font size="5">در داخل لپ تاپ برق وصل شده ولی تصویر ندارید</font></b><font size="5">&nbsp;</font><font size="4">: به احتمال فراوان چیپ های گرافیک به مشکل خورده اند که باید تعویض شوند</font></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><b style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="5" color="#ff0000">♦&nbsp;</font></b><font face="Mihan-Yekan"><b><font size="5">برق داخل لپ تاپ جریان ندارد</font>&nbsp;</b><font size="4">: به احتمال فراوان مشکل از تامین کننده برق اصلی روی مادربرد می باشد</font></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><b style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="5" color="#ff0000">♦&nbsp;</font></b><font face="Mihan-Yekan"><b><font size="5">لپ تاپ تصویر ندارد ولی هنگامی که به تلویزیون وصل میکنیم تصویر مشاهده می شود</font></b><font size="4">&nbsp;: به احتمال فراوان کانکتور های اتصال دهنده روی مادربرد از بین رفته اند</font></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#660000">دیگر مشکلات خود را با ما در قسمت دیدگاه ها و یا با تماس تلفنی در میان گذاشته و از مشاوره رایگان جهت بر طرف کردن عیب برخوردار شوید</font><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#cc0000">.</font></b></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><b><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><div><b><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#330099">در چه صورت نیاز به تعمیرات وسرویس لپ تاپ داریم؟</font></b></div><div style="text-align: start;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: start;"><b style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="5" color="#ff0000">♦&nbsp;</font></b><font face="Mihan-Yekan"><b><font size="5">لپ تاپ به شدت داغ کار کرده و در حین کار خاموش می شود</font></b><font size="4">&nbsp;: مشکل از فن های خنک کننده، خشک شدن خمیر سیلیکون و گرد و خاک ناشی از استفاده ناصحیح که باید سرویس شوید</font></font></div><div style="text-align: start;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: start;"><b style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="5" color="#ff0000">♦&nbsp;</font></b><font face="Mihan-Yekan"><b><font size="5">هنگام کار کردن با لپ تاپ صدای تق تق می آید</font></b><font size="4">&nbsp;: از این قبیل مشکلات ناشی از استفاده ناصحیح از لپ تاپ بوده که باعث صدمه دیدن به هارد دیسک شده است.</font></font></div><div style="text-align: start;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: start;"><b style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="5" color="#ff0000">♦&nbsp;</font></b><b><font size="5"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">CD &nbsp;</font><font face="Mihan-Yekan">داخل رایتر گذاشته می شود ولی نمیتوان محتویات داخل آن را مشاهده کرده یا نمیتوان چیزی را رایت کنیم</font></font></b><font face="Mihan-Yekan" style="font-size: large;">&nbsp;: این مشکل به دلیل مشاهده مستقیم فیلم &nbsp;با رایتر ، قرار دادن&nbsp;</font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-size: large;">CD&nbsp;</font><font face="Mihan-Yekan" style="font-size: large;">هایی با خط و خش و استفاده ناصحیح از رایتر است در این مواقع باید رایتر را تعویض کنید.</font></div><div style="text-align: start;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: start;"><font face="Mihan-Yekan"><b><font size="5">نکته</font><font size="4">:</font></b>&nbsp;<span style="background-color: rgb(204, 0, 0); font-size: large;"><font color="#ffffff">دقت کنید بعد از تهیه رایتر جدید به هیچ وجه فیلم ها را به صورت مستقیم از روی رایتر مشاهده نفرمایید.</font></span></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#000099"><b>دیگر مشکلات خود را با ما در قسمت دیدگاه ها و یا با تماس تلفنی در میان گذاشته و از مشاوره رایگان جهت بر طرف کردن عیب برخوردار شوید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#000099"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: start;"><br></div><div style="text-align: start;"><br></div><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" color="#990000" size="5"><b>از چه طریقی میتوان با مجموعه تعمیرات در ارتباط باشیم؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#000099"><b>از سه طریق میتوانید با ما در ارتباط باشید :</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>1)&nbsp;<font color="#990000">قرار دادن دیدگاه خود در پایین پست های وب سایت، که مستقیماً توسط مجرب ترین کارمندان ما پاسخ شما داده خواهد شد.</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>2) مراجعه مستقیم به دفتر فنی مهندسی ما به نشانی &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#000066"><b>تهران - تهرانپارس - فلکه اول - نرسیده به سه راه تهرانپارس - خیابان شهید حسینی(بهار) پلاک 143</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><b style="font-size: large;">3)</b>&nbsp;<b><font size="4">ارتباط مستقیم با مهندس&nbsp;</font><font color="#cc0000" size="5">میثم کیانی(مدیریت)</font><font size="4">&nbsp;از طریق مشاوره تلفنی رایگان به شماره تلفن :&nbsp;</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="7"><b>0901-1247104</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>شعار همیشگی مجموعه ما &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" color="#000066" size="5"><b>فروش پایان کار نیست !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" color="#000066" size="5"><b>شروع یک مسئولیت بزرگ است ...</b></font></div></div></div></div> text/html 2017-07-04T07:59:15+01:00 cpl1.ir شرکت CPL تعمیر کامپیوتر - تعمیر پرینتر - تعمیرات کامپیوتر - تعمیرات پرینتر - تعمیرات لپ تاپ - تعمیرگاه مجاز کامپیوتر - تعمیرگاه مجاز پرینتر - نمایندگی مجاز تعمیرات کامپیوتر - نمایندگی مجاز تعمیرات پرینتر http://cpl1.ir/post/28 <div style="text-align: right;">تعمیر کامپیوتر - تعمیر پرینتر - تعمیرات کامپیوتر - تعمیرات پرینتر - تعمیرات لپ تاپ - تعمیرگاه مجاز کامپیوتر - تعمیرگاه مجاز پرینتر - نمایندگی مجاز تعمیرات کامپیوتر - نمایندگی مجاز تعمیرات پرینتر</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1886049/hed_me_111.png" alt="تعمیر کامپیوتر - تعمیر پرینتر - تعمیرات کامپیوتر - تعمیرات پرینتر - تعمیرات لپ تاپ - تعمیرگاه مجاز کامپیوتر - تعمیرگاه مجاز پرینتر - نمایندگی مجاز تعمیرات کامپیوتر - نمایندگی مجاز تعمیرات پرینتر"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Yekan;"><b><font size="5" color="#000099">مرکز تعمیرات تخصصی انواع کامپیوتر، لپ تاپ و پرینتر در تهران</font></b></span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>ارائه خدمات تعمیرات تخصصی در زمینه های :</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>- </b>تعمیر کامپیوتر و لپ تاپ های خانگی و صنعتی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><font color="#cc6600">--</font> </b>فروش قطعات جانبی و فابریک کامپیوتر و لپ تاپ</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font color="#993300"><b>--</b> </font>تعمیر برد های الکترونیکی کامپیوتر و لپ تاپ های خانگی و صنعتی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><font color="#6633ff">---</font></b> تعمیر ماشین های اداری نظیر &gt;&gt; پرینتر های خانگی ، پرینتر های صنعتی ، پرینتر های اداری</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><font color="#3333ff">----</font> </b>فروش قطعات یدکی و فابریک ماشین های اداری نظیر &gt;&gt; پرینتر های خانگی ، پرینتر های صنعتی ، پرینتر های اداری</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><font color="#000066">----- </font></b>فروش کارتریج های پرینتر &gt;&gt; رنگی ، سیاه و سفید</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#cc0000"><b>تمام خدمات ارائه شده با قطعات فابریک مختص به هر برند انجام می پذیرد.</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1886049/repaire_SD.jpg" alt="تعمیرگاه مجاز کامپیوتر - تعمیرگاه مجاز - تعمیرات تخصصی کامپیوتر - تعمیرگاه مرکزی کامپیوتر - تعمیر لپ تاپ - تعمیرگاه مجاز پرینتر"></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#660000"><b>در چه صورت نیاز به تعمیرات کامپیوتر ، لپ تاپ و پرینتر خواهیم داشت ؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>1)</b>&nbsp;<b><font color="#003333">در صورتی که رایانه شما ( کامپیوتر های رومیزی) روشن نشده یا با بوق های ممتد به شما اخطار میدهد</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>2)</b>&nbsp;<b><font color="#000066">در صورتی که داخل لپ تاپ شما برق جریان داشته و صفحه کلید ها روشن می شود ولی تصویری نمایش داده نمیشود</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>3)</b>&nbsp;<b><font color="#330000">در صورتی که داخل لپ تاپ برق جریان نداشته</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>4)</b>&nbsp;<b><font color="#006600">در صورتی که از داخل پرینتر صدا های ناهنجاری به گوش میرسد</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>5)</b>&nbsp;<b><font color="#993300">در صورتی که هنگام پرینت گوشه های کاغذ سیاه رنگ می شوند</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>6)&nbsp;<font color="#990000">در صورتی که کیفیت چاپ پایین آمده و متن های کم رنگی را مشاهده می نمایید</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" color="#cc0000" size="5"><b>دیگر مشکلات خود را در قسمت دیدگاه ها بیان نمایید تا بخش فنی مهندسی ما پاسخ گوی مشکلات شما باشند.</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1886049/stock_deals_5.png" alt="تعمیرگاه مجاز پرینتر - خدمات تعمیرات تخصصی پرینتر - نمایندگی مجاز - تعمیرگاه مرکزی - تعمیرگاه تخصصی"></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" color="#990000" size="5"><b>از چه طریقی میتوان با مجموعه تعمیرات در ارتباط باشیم؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#000099"><b>از سه طریق میتوانید با ما در ارتباط باشید :</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>1)&nbsp;<font color="#990000">قرار دادن دیدگاه خود در پایین پست های وب سایت، که مستقیماً توسط مجرب ترین کارمندان ما پاسخ شما داده خواهد شد.</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>2) مراجعه مستقیم به دفتر فنی مهندسی ما به نشانی &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#000066"><b>تهران - تهرانپارس - فلکه اول - نرسیده به سه راه تهرانپارس - خیابان شهید حسینی(بهار) پلاک 143</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><b style="font-size: large;">3)</b>&nbsp;<b><font size="4">ارتباط مستقیم با مهندس&nbsp;</font><font color="#cc0000" size="5">میثم کیانی(مدیریت)</font><font size="4">&nbsp;از طریق مشاوره تلفنی رایگان به شماره تلفن :&nbsp;</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="7"><b>0901-1247104</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>شعار همیشگی مجموعه ما &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" color="#000066" size="5"><b>فروش پایان کار نیست !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" color="#000066" size="5"><b>شروع یک مسئولیت بزرگ است ...</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-06-25T03:32:37+01:00 cpl1.ir شرکت CPL تعمیرگاه مجاز پرینترHP - نمایندگی مجاز تعمیرات پرینتر های HP - HP سرویس - تعمیر پرینتر اچ پی - شارژ کارتریج HP - فروش کارتریج های رنگی HP - تعمیرگاه مرکزی HP - نمایندگی تعمیرات تخصصی پرینتر HP - خدمات تعمیرات - پرینتر - HP - تعمیر پرینتر - تعمیرگاه پرینتر- http://cpl1.ir/post/27 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: yekan, tahoma, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: right;"><font style="box-sizing: border-box;" size="5"><b style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" face="Mihan-Yekan">تعمیرگاه مجاز تعمیرات تخصصی پرینتر های&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">HP</font></b></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: yekan, tahoma, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font style="box-sizing: border-box;" size="4" face="Mihan-Yekan"><br style="box-sizing: border-box;"></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: yekan, tahoma, sans-serif; font-size: medium; background-color: rgb(250, 250, 250);"><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font style="box-sizing: border-box;" size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1886049/hp_service.png" alt="تعمیرگاه مجاز پرینتر - تعمیرات تخصصی پرینتر - نمایندگی مجاز پرینتر های HP،خدمات تعمیرات تخصصی پرینتر HP،نمایندگی پرینتر HP در تهران ،تعمیرگاه مجاز پرینتر HP،تعمیرات تخصصی ، پرینتر HP،تعمیرگاه مجاز HP" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="4" face="Mihan-Yekan"><br style="box-sizing: border-box;"></font></div><div style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="4" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;">-</b>&nbsp;تعمیر پرینتر با قطعات فابریک و مختص برند&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box;" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">HP</font></div><div style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="4" face="Mihan-Yekan"><br style="box-sizing: border-box;"></font></div><div style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="4" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;">-</b>&nbsp;شارژ کارترج های سیاه و سفید پرینتر&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box;" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">HP</font></div><div style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="4" face="Mihan-Yekan"><br style="box-sizing: border-box;"></font></div><div style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="4" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;">-</b>&nbsp;شارژ کارتریج های رنگی پرینتر&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box;" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">HP</font></div><div style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="4" face="Mihan-Yekan"><br style="box-sizing: border-box;"></font></div><div style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="4"><font style="box-sizing: border-box;" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;">-</b>&nbsp;فروش کارتریج های فابریک &nbsp;سیاه و سفید پرینتر&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">HP&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box;" face="Mihan-Yekan">( تمام مدل ها)</font></font></div><div style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="4" face="Mihan-Yekan"><br style="box-sizing: border-box;"></font></div><div style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="4" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;">-</b>&nbsp;فروش کارتریج های فابریک رنگی پرینتر&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box;" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">HP&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box;" size="4" face="Mihan-Yekan">( تمام مدل ها)</font></div><div style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="4" face="Mihan-Yekan"><br style="box-sizing: border-box;"></font></div><div style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="4" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;">**</b>&nbsp;ارائه تمام خدمات فقط با قطعات اصلی و فابریک مختص به برند&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box;" size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">HP</font><font style="box-sizing: border-box;" size="4" face="Mihan-Yekan">&nbsp;انجام می پذیرد&nbsp;</font><b style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">**</b></div><div style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><br style="box-sizing: border-box;"></b></div><div style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="5" color="#ff0000" face="Mihan-Yekan">تمام خدمات های ارائه شده همراه با گارانتی می باشد.</font></div><div style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="4" face="Mihan-Yekan"><br style="box-sizing: border-box;"></font></div><div style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="4" face="Mihan-Yekan"><br style="box-sizing: border-box;"></font></div><font size="3"><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#990000" face="Mihan-Yekan"><b>از چه طریقی میتوان با مجموعه تعمیرات در ارتباط باشیم؟</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><b>از سه طریق میتوانید با ما در ارتباط باشید :</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>1) <font color="#990000">قرار دادن دیدگاه خود در پایین پست های وب سایت، که مستقیماً توسط مجرب ترین کارمندان ما پاسخ شما داده خواهد شد.</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>2) مراجعه مستقیم به دفتر فنی مهندسی ما به نشانی &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>تهران - تهرانپارس - فلکه اول - نرسیده به سه راه تهرانپارس - خیابان شهید حسینی(بهار) پلاک 143</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><b style="font-size: large;">3)</b> <b><font size="4">ارتباط مستقیم با مهندس </font><font size="5" color="#cc0000">میثم کیانی(مدیریت)</font><font size="4"> از طریق مشاوره تلفنی رایگان به شماره تلفن :&nbsp;</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Yekan"><b>0901-1247104</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>شعار همیشگی مجموعه ما &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>فروش پایان کار نیست !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>شروع یک مسئولیت بزرگ است ...</b></font></div></font></div> text/html 2017-05-28T05:52:08+01:00 cpl1.ir شرکت CPL 0901-1247104 | تعمیرات برد لپ تاپ و کامپیوتر،تعمیرگاه مجاز کامپیوتر،تعمیرگاه مجاز لپ تاپ http://cpl1.ir/post/26 <div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1886049/stock_deals_6.png" alt="تعمیرات برد لپ تاپ ، تعمیرات برد کامپیوتر،تعمیرات تخصصی برد های کامپیوتر" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">مرکز تعمیرات مجاز انواع بردهای الکترونیکی <b>لپ تاپ</b> ، <b>کامپیوتر </b>در تهران</font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 26px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; line-height: 1.3; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">مزایای انتخاب نمایندگی تعمیرات برد لپ تاپ و برد کامپیوتر</font></h2></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">1) بهره مندی از تخصصی ترین افراد کار آزموده در حوزه الکترونیک و عدم سپردن &nbsp;به تعمیرگاه های بی تجربه و غیر معتبر</span></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-style: inherit; font-weight: inherit; color: rgb(68, 68, 68);">2) ساپورت قطعات اورجینال در</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-style: inherit; font-weight: inherit; color: rgb(68, 68, 68);">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-style: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(227, 0, 27); transition: all 0.3s ease-in-out;"><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; transition: all 0.3s ease-in-out;">تعمیرگاه مجاز</span>&nbsp;برد لپ تاپ و برد کامپیوتر</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-style: inherit; font-weight: inherit; color: rgb(68, 68, 68);">&nbsp;و تعویض قطعات در صورت عدم تعمیر با ارائه ضمانت نامه</span></font></div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">3) سرویس دهی متفاوت با جدید ترین تکنولوژی های روز دنیا</span></font><br></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><br></span></font></div><div><h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 26px; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; line-height: 1.3; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan"><strong style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">در چه صورتی نیاز به تماس با&nbsp;</strong><strong style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">نمایندگی تعمیرات برد لپ تاپ و برد کامپیوتر</strong><strong style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;داریم:</strong></font></h2></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">1) روشن نشدن و یا عدم تصویر دهی لپ تاپ یا کامپیوتر</span></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">2) جریان نداشتن برق داخل لپ تاپ یا کامپیوتر</span></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">3) بوی سوختگی از داخل لپ تاپ یا کامپیوتر</span></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">4) خاموش شدن ناگهانی لپ تاپ یا کامپیوتر</span></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">5) از بین رفتن اطلاعات لپ تاپ و کامپیوتر به طور ناگهانی</span></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><br></span></font></div><div><br><font size="3"><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#990000" face="Mihan-Yekan"><b>از چه طریقی میتوان با مجموعه تعمیرات در ارتباط باشیم؟</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><b>از سه طریق میتوانید با ما در ارتباط باشید :</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>1) <font color="#990000">قرار دادن دیدگاه خود در پایین پست های وب سایت، که مستقیماً توسط مجرب ترین کارمندان ما پاسخ شما داده خواهد شد.</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>2) مراجعه مستقیم به دفتر فنی مهندسی ما به نشانی &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>تهران - تهرانپارس - فلکه اول - نرسیده به سه راه تهرانپارس - خیابان شهید حسینی(بهار) پلاک 143</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><b style="font-size: large;">3)</b> <b><font size="4">ارتباط مستقیم با مهندس </font><font size="5" color="#cc0000">میثم کیانی(مدیریت)</font><font size="4"> از طریق مشاوره تلفنی رایگان به شماره تلفن :&nbsp;</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Yekan"><b>0901-1247104</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>شعار همیشگی مجموعه ما &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>فروش پایان کار نیست !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>شروع یک مسئولیت بزرگ است ...</b></font></div></font></div> text/html 2017-05-11T06:24:07+01:00 cpl1.ir شرکت CPL تعمیر پرینتر سامسونگSamsung ، تعمیر پرینتر کاننCanon ، تعمیر پرینترHp http://cpl1.ir/post/25 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1886049/repaire_SD.jpg" alt="تعمیرات پرینتر،خدمات تمیرات تخصصی پرینتر،تعمیرگاه مجاز پرینتر،تعمیرگاه،نمایندگی مجاز تعمیرات پرینتر" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> <div><br></div><div><article class="entry-item" style="box-sizing: border-box; position: relative; color: rgb(29, 29, 29); font-family: yekan, tahoma, sans-serif; font-size: medium;"><div class="entry-body" style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; line-height: 1.8em; font-family: yekan, tahoma; text-align: justify; padding-top: 10px;"><div style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><font style="box-sizing: border-box;" size="4"><span style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font style="box-sizing: border-box;" color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;">تعمیرگاه خدمات تعمیرات تخصصی انواع پرینتر های&nbsp;</b></font></span><b style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"><font style="box-sizing: border-box;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Hp&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box;" face="Mihan-Yekan">,&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Samsung&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box;" face="Mihan-Yekan">,&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Canon</font></b></font></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><b style="box-sizing: border-box; font-size: x-large; text-align: justify;"><font style="box-sizing: border-box;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br style="box-sizing: border-box;"></font></b></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">فروش قطعات جانبی پرینتر و کارتریج های فابریک</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">فروش انواع پرینتر های&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="4"><font style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Hp&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;" face="Mihan-Yekan">,&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Samsung&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;" face="Mihan-Yekan">,&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Canon&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box;" face="Mihan-Yekan">و ... (بسته به نیاز و سلیقه ی شما)</font></font></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">فروش انواع کارتریج ها به دو صورت کارتریج طرح اصل و کارتریج فابریک</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">ارائه خدمات تعمیرات پرینتر با جدیدترین متد های روز در بخش تعمیرات</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">فروش تونر های رنگی فابریک پرینتر با بهترین کیفیت</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">تعمیرات تخصصی انواع پرینتر ها با قطعات فابریک و مختص به هر برند</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">شارژ کارتریج های سیاه و سفید با بهترین تونر ها ( شارژ &nbsp;تخصصی با تونر مختص با هر برند)</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">دارای ظرفیت ارسال قطعات جانبی فابریک به سرتاسر ایران با بهترین کیفیت</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><b style="box-sizing: border-box;">----------</b></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(204, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">ایراد های احتمالی در نحوه پرینت :</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; background-color: rgb(204, 0, 0);"><font style="box-sizing: border-box;" color="#ffffff"><br style="box-sizing: border-box;"></font></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">1)&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><font style="box-sizing: border-box;" color="#333399"><b style="box-sizing: border-box;">هنگام پرینت گرفتن ، خط های سیاهی در وسط صفحه ظاهر میشود؟ علت چیست؟</b></font></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="4" color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan">- هنگامی که در مواقع پرینت گرفتن خطی هایی در وسط چاپ ظاهر شود نشانه ای مشکل در درام بوده و باید تعویض شود.</font></div><div style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="4" color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan"><br style="box-sizing: border-box;"></font></div><div style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="4" color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan">2)</font><font style="box-sizing: border-box;" size="4" color="#333399" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;">&nbsp;هنگام پرینت گرفتن خط های ممتدی در گوشه های کاغذ مشاهده میشود ؟&nbsp;</b></font><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 153); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">علت چیست؟</b></div><div style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="4" color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan">- هنگامی که در مواقع پرینت گرفتن خط هایی در کنارهای چاپ ظاهر شود مشکل از مخزن کارتریج بوده و باید به صورت کامل سرویس شود.</font></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><font style="box-sizing: border-box;" color="#1d1d1d">3)&nbsp;</font><b style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" color="#333399">هنگام پرینت گرفتن، متن های کم رنگ چاپ می شوند؟&nbsp;</font></b></span><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 153); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">علت چیست؟</b></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">- هنگامی که در مواقع پرینت گرفتن، متون با کاهش رنگ در چاپ مشاهده میشود، این مشکل نشانه ای تمام شدن تونر داخل کارتریج بوده و باید کارتریج مجدداً شارژ گردد.</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><font style="box-sizing: border-box;" color="#1d1d1d">4)&nbsp;</font><b style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" color="#333399">به تازگی کارتریج را شارژ کرده ایم ولی چراغ خالی بودن کارتریج روشن است و پرینت نمیگیرد؟&nbsp;</font></b></span><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 153); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">علت چیست؟</b></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">- هنگامی که کارتریج دستگاه به صورت کامل شارژ شود و تمام ایراد های احتمالی آن نظیر سرویس بلید و کاست برطرف گردیده باشد ، این مشکل نشانه به اتمام رسیدن ظرفیت چیپ کارتریج می باشد که باید تعویض شود.</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: large; font-family: Mihan-Yekan;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;"><b style="box-sizing: border-box;">در صورت داشتن هرگونه سوال دیگر میتوانید با کارشناسان مجرب و دوره دیده ای ما در تماس باشید</b></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">----------</b></div><br><div style="box-sizing: border-box;"><font size="3"><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#990000" face="Mihan-Yekan"><b>از چه طریقی میتوان با مجموعه تعمیرات در ارتباط باشیم؟</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><b>از سه طریق میتوانید با ما در ارتباط باشید :</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>1) <font color="#990000">قرار دادن دیدگاه خود در پایین پست های وب سایت، که مستقیماً توسط مجرب ترین کارمندان ما پاسخ شما داده خواهد شد.</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>2) مراجعه مستقیم به دفتر فنی مهندسی ما به نشانی &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>تهران - تهرانپارس - فلکه اول - نرسیده به سه راه تهرانپارس - خیابان شهید حسینی(بهار) پلاک 143</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><b style="font-size: large;">3)</b> <b><font size="4">ارتباط مستقیم با مهندس </font><font size="5" color="#cc0000">میثم کیانی(مدیریت)</font><font size="4"> از طریق مشاوره تلفنی رایگان به شماره تلفن :&nbsp;</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Yekan"><b>0901-1247104</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>شعار همیشگی مجموعه ما &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>فروش پایان کار نیست !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>شروع یک مسئولیت بزرگ است ...</b></font></div></font></div><div style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan;" size="6"><b style="box-sizing: border-box; font-size: large;"><br><br>----------</b></font></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; text-align: justify;" size="4" color="#000066"><b style="box-sizing: border-box;">.:.: دارای ظرفیت پذیریش جهت ارائه خدمات به شرکت های دولتی ، خصوصی و نیمه خصوصی :.:.</b></font></div><div><font style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; text-align: justify;" size="4" color="#000066"><b style="box-sizing: border-box;"><br></b></font></div></div></article></div> text/html 2017-04-30T09:10:10+01:00 cpl1.ir شرکت CPL شارژ کارتریج – تعمیر کارتریج – تعمیرات کارتریج – سرویس کارتریج - تعمیرگاه مجاز پرینتر - تعمیرگاه مجاز تعمیرات کارتریج - تعمیرگاه خدمات تعمیرات پرینتر http://cpl1.ir/post/21 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1886049/stock_deals_5.png" alt="شارژ کارتریج – تعمیر کارتریج در منزل – تعمیر کارتریج بدون جابجایی – تعمیر کارتریج در محل – تعمیر کارتریج با قطعات اصلی -کد خطا کارتریج – دفترچه راهنما کارتریج – ارور کارتریج – کد ارور کارتریج – خطا کارتریج – ریست کردن کارتریج – ریست کارتریج – رفع ارور کارتریج – رفع خطای کارتریج – لیست ارور کارتریج – لیست خطای کارتریج – لیست کد ارور کارتریج – لیست کد خطا کارتریج – هنگ کردن کارتریج – قفل کردن کارتریج – بهم ریختن برنامه کارتریج – برنامه نویسی کارتریج – برنامه کارتریج – کد سرویس کارتریج – کد کارتریج – طرز کار کارتریج – ریست فکتوری کارتریج – تعمیرگاه مجاز کارتریج – نمایندگی کارتریج – نمایندگی مجاز کارتریج – نمایندگی مجاز کارتریج – تعمیرات کارتریج – نمایندگی مجاز تعمیر کارتریج – سرویس کارتریج – خدمات مجاز کارتریج – نمایندگی تعمیر کارتریج – خدمات پس از فروش کارتریج – خدمات پس از فروش کارتریج - تعمیر پرینتر – تعمیر پرینتر در منزل – تعمیر پرینتر بدون جابجایی – تعمیر پرینتر در محل – تعمیر پرینتر با قطعات اصلی -کد خطا پرینتر – دفترچه راهنما پرینتر – ارور پرینتر – کد ارور پرینتر – خطا پرینتر – ریست کردن پرینتر – ریست پرینتر – رفع ارور پرینتر – رفع خطای پرینتر – لیست ارور پرینتر – لیست خطای پرینتر – لیست کد ارور پرینتر – لیست کد خطا پرینتر – هنگ کردن پرینتر – قفل کردن پرینتر – بهم ریختن برنامه پرینتر – برنامه نویسی پرینتر – برنامه پرینتر – کد سرویس پرینتر – کد پرینتر – طرز کار پرینتر – ریست فکتوری پرینتر – تعمیرگاه مجاز پرینتر – نمایندگی پرینتر – نمایندگی مجاز پرینتر – نمایندگی مجاز پرینتر – تعمیرات پرینتر – نمایندگی مجاز تعمیر پرینتر – سرویس پرینتر – خدمات مجاز پرینتر – نمایندگی تعمیر پرینتر – خدمات پس از فروش پرینتر – خدمات پس از فروش پرینتر " vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> <div><br></div><div><span style="text-align: justify;"><font size="4" color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><span style="text-align: justify;"><font color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan"><b>تعمیرگاه خدمات تعمیرات تخصصی انواع پرینتر های&nbsp;</b></font></span><b style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Hp&nbsp;</font><font face="Mihan-Yekan">,&nbsp;</font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Samsung&nbsp;</font><font face="Mihan-Yekan">,&nbsp;</font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Canon</font></b></font></div><div style="text-align: right;"><b style="color: rgb(29, 29, 29); font-size: x-large; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div><span style="color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; text-align: justify; font-size: large;">فروش قطعات جانبی پرینتر و کارتریج های فابریک</span></div><div><span style="color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;">فروش انواع پرینتر های&nbsp;</span><span style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: justify;"><font size="4"><font style="font-weight: bold;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Hp&nbsp;</font><font style="font-weight: bold;" face="Mihan-Yekan">,&nbsp;</font><font style="font-weight: bold;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Samsung&nbsp;</font><font style="font-weight: bold;" face="Mihan-Yekan">,&nbsp;</font><font style="font-weight: bold;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">Canon </font><font face="Mihan-Yekan">و ... (بسته به نیاز و سلیقه ی شما)</font></font></span></div><div><span style="color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;">فروش انواع کارتریج ها به دو صورت کارتریج طرح اصل و کارتریج فابریک</span></div><div><span style="color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;">ارائه خدمات تعمیرات پرینتر با جدیدترین متد های روز در بخش تعمیرات</span></div><div><span style="color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;">فروش تونر های رنگی فابریک پرینتر با بهترین کیفیت</span></div><div><span style="color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;">تعمیرات تخصصی انواع پرینتر ها با قطعات فابریک و مختص به هر برند</span></div><div><span style="color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;">شارژ کارتریج های سیاه و سفید با بهترین تونر ها ( شارژ &nbsp;تخصصی با تونر مختص با هر برند)</span></div><div><span style="color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;">دارای ظرفیت ارسال قطعات جانبی فابریک به سرتاسر ایران با بهترین کیفیت</span></div><div><span style="color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;"><b>----------</b></span></div><div><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(204, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;">ایراد های احتمالی در نحوه پرینت :</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify; background-color: rgb(204, 0, 0);"><font color="#ffffff"><br></font></span></div><div><span style="color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;">1) </span><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;"><font color="#333399"><b>هنگام پرینت گرفتن ، خط های سیاهی در وسط صفحه ظاهر میشود؟ علت چیست؟</b></font></span></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan">- هنگامی که در مواقع پرینت گرفتن خطی هایی در وسط چاپ ظاهر شود نشانه ای مشکل در درام بوده و باید تعویض شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan">2)</font><font size="4" color="#333399" face="Mihan-Yekan"><b> هنگام پرینت گرفتن خط های ممتدی در گوشه های کاغذ مشاهده میشود ؟&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(51, 51, 153); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">علت چیست؟</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan">- هنگامی که در مواقع پرینت گرفتن خط هایی در کنارهای چاپ ظاهر شود مشکل از مخزن کارتریج بوده و باید به صورت کامل سرویس شود.</font></div><div><span style="color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;"><font color="#1d1d1d">3) </font><b><font color="#333399">هنگام پرینت گرفتن، متن های کم رنگ چاپ می شوند؟&nbsp;</font></b></span><b style="color: rgb(51, 51, 153); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;">علت چیست؟</b></div><div><span style="color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;">- هنگامی که در مواقع پرینت گرفتن، متون با کاهش رنگ در چاپ مشاهده میشود، این مشکل نشانه ای تمام شدن تونر داخل کارتریج بوده و باید کارتریج مجدداً شارژ گردد.</span></div><div><span style="color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;"><font color="#1d1d1d">4) </font><b><font color="#333399">به تازگی کارتریج را شارژ کرده ایم ولی چراغ خالی بودن کارتریج روشن است و پرینت نمیگیرد؟&nbsp;</font></b></span><b style="color: rgb(51, 51, 153); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;">علت چیست؟</b></div><div><span style="color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;">- هنگامی که کارتریج دستگاه به صورت کامل شارژ شود و تمام ایراد های احتمالی آن نظیر سرویس بلید و کاست برطرف گردیده باشد ، این مشکل نشانه به اتمام رسیدن ظرفیت چیپ کارتریج می باشد که باید تعویض شود.</span></div><div><span style="text-align: justify; font-size: large; font-family: Mihan-Yekan; color: rgb(29, 29, 29);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;"><b>در صورت داشتن هرگونه سوال دیگر میتوانید با کارشناسان مجرب و دوره دیده ای ما در تماس باشید</b></span></div><div><span style="color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;"><br></span></div><div><b style="color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;">----------</b></div><br><div><b style="color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; text-align: justify;"><br></b></div><div><font size="3"><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#990000" face="Mihan-Yekan"><b>از چه طریقی میتوان با مجموعه تعمیرات در ارتباط باشیم؟</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><b>از سه طریق میتوانید با ما در ارتباط باشید :</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>1) <font color="#990000">قرار دادن دیدگاه خود در پایین پست های وب سایت، که مستقیماً توسط مجرب ترین کارمندان ما پاسخ شما داده خواهد شد.</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>2) مراجعه مستقیم به دفتر فنی مهندسی ما به نشانی &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>تهران - تهرانپارس - فلکه اول - نرسیده به سه راه تهرانپارس - خیابان شهید حسینی(بهار) پلاک 143</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><b style="font-size: large;">3)</b> <b><font size="4">ارتباط مستقیم با مهندس </font><font size="5" color="#cc0000">میثم کیانی(مدیریت)</font><font size="4"> از طریق مشاوره تلفنی رایگان به شماره تلفن :&nbsp;</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Yekan"><b>0901-1247104</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>شعار همیشگی مجموعه ما &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>فروش پایان کار نیست !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>شروع یک مسئولیت بزرگ است ...<br><br><br></b></font></div></font></div><div><font style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; text-align: justify;" size="6"><b style="font-size: large;">----------</b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; text-align: justify;" size="4" color="#000066"><b>.:.: دارای ظرفیت پذیریش جهت ارائه خدمات به شرکت های دولتی ، خصوصی و نیمه خصوصی :.:.</b></font></div> text/html 2017-04-29T07:42:30+01:00 cpl1.ir شرکت CPL نمونه کارهای طراحی وب سایت - طراحی وب سایت – طراحی سایت – طراحی – وب سایت http://cpl1.ir/post/20 <div><br></div><div><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; text-align: justify;">معرفی نمونه کار های انجام شده</b></div><div><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; text-align: justify;"><br></b></div><div><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; text-align: justify;"><b style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;وب سایت کنوود</b></b></div><div><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; text-align: justify;"><b style="box-sizing: border-box; font-size: medium;"><br></b></b></div><div><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; text-align: justify;"><b style="box-sizing: border-box; font-size: medium;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1886049/nemoneh_2.png" alt="طراحی وب سایت – طراحی سایت – طراحی – وب سایت – خدمات طراحی وب سایت – خدمات وب سایت – ساخت وب سایت – ساخت سایت – آموزش طراحی سایت – آموزش تولید سایت – نحوه طراحی – اموزش سایت – چگونه درست کردن سایت – چگونه طراحی کردن وب سایت – نکات طراحی سایت – قیمت طراحی سایت – قیمت درست کردن وب سایت – قیمت های طراحی سایت – طراحی سایت در تهران – طراحی وب سایت در ایران – نمایندگی مجاز طراحی وب سایت – نمایندگی طراحی وب سایت – ریست کردن وب سایت – کد خطا در طراحی وب سایت – برنامه نویسی وب سایت – برنامه نویسی سایت – هنگ کردن وب سایت – سرویس وب سایت – خدمات پس از فروش طراحی وب سایت – خدمات پس از فروش وب سایت – خطا وب سایت - خطا طراحی وب سایت – طرز کار وب سایت – طرز طراحی وب سایت" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></b></div><div><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; text-align: justify;"><b style="box-sizing: border-box; font-size: medium;"><br></b></b></div><div><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; text-align: justify;"><b style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">بخشی از مشخصات &nbsp;&gt;&gt;</b></b></div><div><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; text-align: justify;"><b style="box-sizing: border-box; font-size: medium;"><br></b></b></div><div><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">قدرت گرفته شده از زبان برنامه نویسی Html &nbsp;و Css</span></span></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan">دامنه ای: ir.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan">طراحی اختصاصی جهت ارائه خدمات کنوود به سر تا سر ایران</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan">اولین در نمونه ی خود</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan">سیستم نظر سنجی اختصاصی</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan">مدت زمان اجرای پروژه 3 ماه</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan">ارائه یک سال خدمات پیشتیبانی&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29);" size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box;">کلمات کلیدی کار شده :&nbsp;</span></font><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">"کنوود سرویس" ,&nbsp;</span><span style="color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">"تعمیرگاه مجاز کنوود" و چندین کلمات مرتبط با کنوود</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;">جهت مشاهده روی لینک زیر کلیک نمایید &gt;&gt;</b></font></div><div style="box-sizing: border-box;"><a href="http://kenwoodservice.ir/" target="_blank" title="جهت ورود به وبسایت کنوود سرویس کلیک نمایید"><font style="background-color: rgb(255, 0, 0);" size="3" color="#ffffff" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s; outline-color: initial !important; outline-width: initial !important;">ورود به وب سایت&nbsp;</span>کن وود سرویس</font></a></div></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div><br><br><font size="3"><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#990000" face="Mihan-Yekan"><b>از چه طریقی میتوان با مجموعه تعمیرات در ارتباط باشیم؟</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><b>از سه طریق میتوانید با ما در ارتباط باشید :</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>1) <font color="#990000">قرار دادن دیدگاه خود در پایین پست های وب سایت، که مستقیماً توسط مجرب ترین کارمندان ما پاسخ شما داده خواهد شد.</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>2) مراجعه مستقیم به دفتر فنی مهندسی ما به نشانی &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>تهران - تهرانپارس - فلکه اول - نرسیده به سه راه تهرانپارس - خیابان شهید حسینی(بهار) پلاک 143</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><b style="font-size: large;">3)</b> <b><font size="4">ارتباط مستقیم با مهندس </font><font size="5" color="#cc0000">میثم کیانی(مدیریت)</font><font size="4"> از طریق مشاوره تلفنی رایگان به شماره تلفن :&nbsp;</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Yekan"><b>0901-1247104</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>شعار همیشگی مجموعه ما &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>فروش پایان کار نیست !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>شروع یک مسئولیت بزرگ است ...</b></font></div></font></div> text/html 2017-04-29T07:15:05+01:00 cpl1.ir شرکت CPL نمونه کارهای طراحی وب سایت - طراحی وب سایت – طراحی سایت – طراحی – وب سایت http://cpl1.ir/post/19 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; text-align: justify;"><br></div><div><font style="box-sizing: border-box;" size="5" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;">معرفی نمونه کار های انجام شده</b></font></div><div><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;"><br></b></font></div><div><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;">&nbsp;وب سایت عتیق سرویس</b></font></div><div><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;"><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1886049/nemoneh_1.png" alt="طراحی وب سایت – طراحی سایت – طراحی – وب سایت – خدمات طراحی وب سایت – خدمات وب سایت – ساخت وب سایت – ساخت سایت – آموزش طراحی سایت – آموزش تولید سایت – نحوه طراحی – اموزش سایت – چگونه درست کردن سایت – چگونه طراحی کردن وب سایت – نکات طراحی سایت – قیمت طراحی سایت – قیمت درست کردن وب سایت – قیمت های طراحی سایت – طراحی سایت در تهران – طراحی وب سایت در ایران – نمایندگی مجاز طراحی وب سایت – نمایندگی طراحی وب سایت – ریست کردن وب سایت – کد خطا در طراحی وب سایت – برنامه نویسی وب سایت – برنامه نویسی سایت – هنگ کردن وب سایت – سرویس وب سایت – خدمات پس از فروش طراحی وب سایت – خدمات پس از فروش وب سایت – خطا وب سایت - خطا طراحی وب سایت – طرز کار وب سایت – طرز طراحی وب سایت" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></div><div><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;"><br></b></font></div><div><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;">بخشی از مشخصات &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;"><br></b></font></div><div><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box;">قدرت گرفته از زبان برنامه نویسی PHP</span></font></div><div><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box;">سیستم مدیریت محتوای هوشمند وردپرس</span></font></div><div><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box;">هاست C Panel &nbsp;حرفه ای</span></font></div><div><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box;">دامنه ای : com.</span></font></div><div><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box;">طراحی اختصاصی</span></font></div><div><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box;">وب سایت دو زبانه ( انگلیسی و فارسی) به صورت کاملا مجزا</span></font></div><div><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box;">دارای نماد اعتماد الکترونیکی</span></font></div><div><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box;">ایجاد درگاه پرداخت امن بانک ملت</span></font></div><div><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box;">خبرنامه ای حرفه برای ارسال جدید ترین مطالب سایت به اعضای خبرنامه</span></font></div><div><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box;">ثبت فرم های انلاین&nbsp;</span></font></div><div><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box;">سیستم حرفه ای و پیش رفته ی عضویت</span></font></div><div><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">مدت زمان اجرای پروژه 6 ماه</span></div><div><span style="color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; text-align: justify;">ارائه یک سال خدمات پیشتیبانی&nbsp;</span></div><div><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box;">کلمات کلیدی کار شده :&nbsp;</span></font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">"عتیق سرویس"</span></div><div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>جهت مشاهده روی لینک زیر کلیک نمایید &gt;&gt;</b></font></div><div><a href="http://atighservice.com/" target="_blank" title="جهت ورود به وبسایت عتیق سرویس کلیک نمایید"><font style="background-color: rgb(255, 0, 0);" size="3" color="#ffffff" face="Mihan-Yekan">ورود به وب سایت عتیق سرویس</font></a><br><br><br><br><br><font size="3"><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#990000" face="Mihan-Yekan"><b>از چه طریقی میتوان با مجموعه تعمیرات در ارتباط باشیم؟</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><b>از سه طریق میتوانید با ما در ارتباط باشید :</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>1) <font color="#990000">قرار دادن دیدگاه خود در پایین پست های وب سایت، که مستقیماً توسط مجرب ترین کارمندان ما پاسخ شما داده خواهد شد.</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>2) مراجعه مستقیم به دفتر فنی مهندسی ما به نشانی &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>تهران - تهرانپارس - فلکه اول - نرسیده به سه راه تهرانپارس - خیابان شهید حسینی(بهار) پلاک 143</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><b style="font-size: large;">3)</b> <b><font size="4">ارتباط مستقیم با مهندس </font><font size="5" color="#cc0000">میثم کیانی(مدیریت)</font><font size="4"> از طریق مشاوره تلفنی رایگان به شماره تلفن :&nbsp;</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Yekan"><b>0901-1247104</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>شعار همیشگی مجموعه ما &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>فروش پایان کار نیست !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>شروع یک مسئولیت بزرگ است ...</b></font></div></font></div> text/html 2017-04-29T03:49:54+01:00 cpl1.ir شرکت CPL طراحی وب سایت – طراحی سایت – خدمات طراحی وب سایت – خدمات پس از فروش وب سایت – طراحی وب سایت در ایران – قیمت های طراحی سایت http://cpl1.ir/post/18 <div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1886049/Designing_1.png" alt="طراحی وب سایت – طراحی سایت – طراحی – وب سایت – خدمات طراحی وب سایت – خدمات وب سایت – ساخت وب سایت – ساخت سایت – آموزش طراحی سایت – آموزش تولید سایت – نحوه طراحی – اموزش سایت – چگونه درست کردن سایت – چگونه طراحی کردن وب سایت – نکات طراحی سایت – قیمت طراحی سایت – قیمت درست کردن وب سایت – قیمت های طراحی سایت – طراحی سایت در تهران – طراحی وب سایت در ایران – نمایندگی مجاز طراحی وب سایت – نمایندگی طراحی وب سایت – ریست کردن وب سایت – کد خطا در طراحی وب سایت – برنامه نویسی وب سایت – برنامه نویسی سایت – هنگ کردن وب سایت – سرویس وب سایت – خدمات پس از فروش طراحی وب سایت – خدمات پس از فروش وب سایت – خطا وب سایت - خطا طراحی وب سایت – طرز کار وب سایت – طرز طراحی وب سایت" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">با توجه به پیش رفت در زمینه های تکنولوژی در دنیایی امروز هر شخص یا ارگان دولتی و خصوصی نیاز به داشتن یک وب سایت کارآمد و قدرتمند می باشند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">وب سایت نماینگر وجه کاری و شخصیت یه مجموعه کاری بوده، هرچه وب سایت شما دارای امکانات و طراحی خوبی باشد مشتریان بهتر و بیشتر به شما اعتماد میکنند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">ولی فقط داشتن یک وب سایت با طراحی و محتوای خوب کافی نیست ... چرا؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">به این دلیل که تا وقتی شما در صفحات اول گوگل نباشید کاربری به وب سایت شما مراجعه نمیکند که بخواهد از طراحی و محتوای خوب شما لذت ببرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">مجموعه CPL &nbsp;با داشتن تیمی مجرب و کار آزموده در خدمت شما عزیزان می باشد، شما هم میتوانید یک وب سایت با طراحی عالی و محتوای خود داشته باشید و هم در صفحات اول گوگل خوش بدرخشید. کیفیت خدمات اتفاقی نیست ...</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">شما میتوانید یک وب سایت کاملا داینامیک داشته باشید یا یک وب سایت استاتیک حرفه ای&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">تصمیم با شما و ارائه خدمات هرچه بهتر از ما ...</span></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>فروش پایان کار نیست !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>شروع یک مسئولیت بزرگ است ...</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font style="background-color: rgb(255, 0, 0);" size="3" color="#ffffff" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://cpl1.ir/post/category/6" target="" title="جهت ورود به بخش نمونه کارهای طراحی شده وب سایت کلیک نمایید"><font style="background-color: rgb(255, 0, 0);" size="3" color="#ffffff" face="Mihan-Yekan">در این بخش نمونه فعالیت های انجام شده قرارگرفته است.</font></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;"><b style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">&nbsp;وب سایت کنوود</b></b></div><div style="text-align: center;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;"><b style="box-sizing: border-box; font-size: medium;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1886049/nemoneh_2.png" alt="طراحی وب سایت . نمونه طراحی وب سایت . اموزش طراحی وب سایت. خدمات طراحی وب سایت" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></b></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px;"><b style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;"><b style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">بخشی از مشخصات &nbsp;&gt;&gt;</b></b></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px;"><b style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;"><b style="box-sizing: border-box; font-size: medium;"><br style="box-sizing: border-box;"></b></b></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium;">قدرت گرفته شده از زبان برنامه نویسی Html &nbsp;و Css</span></span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan">دامنه ای: ir.</font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan">طراحی اختصاصی جهت ارائه خدمات کنوود به سر تا سر ایران</font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan">اولین در نمونه ی خود</font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan">سیستم نظر سنجی اختصاصی</font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan">مدت زمان اجرای پروژه 3 ماه</font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" color="#1d1d1d" face="Mihan-Yekan">ارائه یک سال خدمات پیشتیبانی&nbsp;</font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan">کلمات کلیدی کار شده :&nbsp;</font><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">"کنوود سرویس" ,&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">"تعمیرگاه مجاز کنوود" و چندین کلمات مرتبط با کنوود</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(29, 29, 29); font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px;"><div style="color: rgb(29, 29, 29); box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;">جهت مشاهده روی لینک زیر کلیک نمایید &gt;&gt;</b></font></div><div style="color: rgb(29, 29, 29); box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;"><a href="http://kenwoodservice.ir/" target="_blank" title="جهت ورود به وبسایت کنوود سرویس کلیک نمایید" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px; font-weight: normal; text-decoration-line: none !important; outline: none !important;"><font style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 0, 0);" size="3" color="#ffffff" face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s; outline-color: initial !important; outline-width: initial !important;">ورود به وب سایت&nbsp;</span>کن وود سرویس</font></a></b></font></div><div style="color: rgb(29, 29, 29); box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;"><br></b></font></div><div style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: center; box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;">------------------------------------------------------</b></font></div><div style="color: rgb(29, 29, 29); box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;"><br></b></font></div><div style="color: rgb(29, 29, 29); box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;">&nbsp;وب سایت عتیق سرویس</b></font></div><div style="color: rgb(29, 29, 29); text-align: center; box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1886049/nemoneh_1.png" alt="طراحی وب سایت . اموزش طراحی سایت . خدمات طراحی وب سایت" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></div><div style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;"><article class="entry-item" style="box-sizing: border-box; position: relative; font-family: yekan, tahoma, sans-serif; font-size: 14px; font-weight: normal; text-align: start;"><div class="entry-body" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.8em; font-family: yekan, tahoma; text-align: justify; padding-top: 10px;"><div style="color: rgb(29, 29, 29); box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;">بخشی از مشخصات &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div style="color: rgb(29, 29, 29); box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></b></font></div><div style="color: rgb(29, 29, 29); box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan">قدرت گرفته از زبان برنامه نویسی PHP</font></div><div style="color: rgb(29, 29, 29); box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan">سیستم مدیریت محتوای هوشمند وردپرس</font></div><div style="color: rgb(29, 29, 29); box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan">هاست C Panel &nbsp;حرفه ای</font></div><div style="color: rgb(29, 29, 29); box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan">دامنه ای : com.</font></div><div style="color: rgb(29, 29, 29); box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan">طراحی اختصاصی</font></div><div style="color: rgb(29, 29, 29); box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan">وب سایت دو زبانه ( انگلیسی و فارسی) به صورت کاملا مجزا</font></div><div style="color: rgb(29, 29, 29); box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan">دارای نماد اعتماد الکترونیکی</font></div><div style="color: rgb(29, 29, 29); box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan">ایجاد درگاه پرداخت امن بانک ملت</font></div><div style="color: rgb(29, 29, 29); box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan">خبرنامه ای حرفه برای ارسال جدید ترین مطالب سایت به اعضای خبرنامه</font></div><div style="color: rgb(29, 29, 29); box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan">ثبت فرم های انلاین&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(29, 29, 29); box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan">سیستم حرفه ای و پیش رفته ی عضویت</font></div><div style="color: rgb(29, 29, 29); box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">مدت زمان اجرای پروژه 6 ماه</span></div><div style="color: rgb(29, 29, 29); box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">ارائه یک سال خدمات پیشتیبانی&nbsp;</span></div><div style="color: rgb(29, 29, 29); box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan">کلمات کلیدی کار شده :&nbsp;</font><span style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">"عتیق سرویس"</span></div><div style="color: rgb(29, 29, 29); box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="color: rgb(29, 29, 29); box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" size="3" face="Mihan-Yekan"><b style="box-sizing: border-box;">جهت مشاهده روی لینک زیر کلیک نمایید &gt;&gt;</b></font></div><div style="box-sizing: border-box;"><a href="http://atighservice.com/" target="_blank" title="جهت ورود به وبسایت عتیق سرویس کلیک نمایید" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration-line: none !important; outline: none !important;"><font style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 0, 0);" size="3" color="#ffffff" face="Mihan-Yekan">ورود به وب سایت عتیق سرویس</font></a></div><div style="color: rgb(29, 29, 29);"><b style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; box-sizing: border-box;"><br></b></div><div style="color: rgb(29, 29, 29);"><b style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; box-sizing: border-box;"><br></b></div><div style="color: rgb(29, 29, 29);"><b style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; box-sizing: border-box;">-----------------------------------<br><br></b></div></div></article></b></font></div></div></div><font size="3"><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#990000" face="Mihan-Yekan"><b>از چه طریقی میتوان با مجموعه تعمیرات در ارتباط باشیم؟</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><b>از سه طریق میتوانید با ما در ارتباط باشید :</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>1) <font color="#990000">قرار دادن دیدگاه خود در پایین پست های وب سایت، که مستقیماً توسط مجرب ترین کارمندان ما پاسخ شما داده خواهد شد.</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>2) مراجعه مستقیم به دفتر فنی مهندسی ما به نشانی &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>تهران - تهرانپارس - فلکه اول - نرسیده به سه راه تهرانپارس - خیابان شهید حسینی(بهار) پلاک 143</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><b style="font-size: large;">3)</b> <b><font size="4">ارتباط مستقیم با مهندس </font><font size="5" color="#cc0000">میثم کیانی(مدیریت)</font><font size="4"> از طریق مشاوره تلفنی رایگان به شماره تلفن :&nbsp;</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Yekan"><b>0901-1247104</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>شعار همیشگی مجموعه ما &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>فروش پایان کار نیست !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>شروع یک مسئولیت بزرگ است ...</b></font></div></font> text/html 2017-04-26T08:52:21+01:00 cpl1.ir شرکت CPL تعمیر کامپیوتر – تعمیر کامپیوتر با قطعات اصلی – تعمیرگاه مجاز کامپیوتر – نمایندگی مجاز کامپیوتر – نمایندگی مجاز تعمیر کامپیوتر – تعمیر لپ تاپ – نمایندگی مجاز تعمیر لپ تاپ – نمایندگی سرویس کامپیوتر و لپ تاپ - نمایندگی خدمات کامپیوتر و لپ تاپ - نمایندگی مجاز کامپیوتر و لپ تاپ http://cpl1.ir/post/17 <br><b><font size="4" face="Mihan-Yekan">تعمیرگاه مجاز تعمیرات تخصصی انواع کامپیوتر های رومیزی و لپ تاپ ها</font></b><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br>تعمیر کامپیوتر – تعمیر کامپیوتر با قطعات اصلی – تعمیرگاه مجاز کامپیوتر – نمایندگی مجاز کامپیوتر – نمایندگی مجاز تعمیر کامپیوتر – تعمیر لپ تاپ – نمایندگی مجاز تعمیر لپ تاپ – نمایندگی سرویس کامپیوتر و لپ تاپ&nbsp; - نمایندگی خدمات کامپیوتر و لپ تاپ - نمایندگی مجاز کامپیوتر و لپ تاپ </font><br></div><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1886049/repaire_SD.jpg" alt="تعمیر کامپیوتر – تعمیر کامپیوتر در منزل – تعمیر کامپیوتر بدون جابجایی – تعمیر کامپیوتر در محل – تعمیر کامپیوتر با قطعات اصلی -کد خطا کامپیوتر – دفترچه راهنما کامپیوتر – ارور کامپیوتر – کد ارور کامپیوتر – خطا کامپیوتر – ریست کردن کامپیوتر – ریست کامپیوتر – رفع ارور کامپیوتر – رفع خطای کامپیوتر – لیست ارور کامپیوتر – لیست خطای کامپیوتر – لیست کد ارور کامپیوتر – لیست کد خطا کامپیوتر – هنگ کردن کامپیوتر – قفل کردن کامپیوتر – بهم ریختن برنامه کامپیوتر – برنامه نویسی کامپیوتر – برنامه کامپیوتر – کد سرویس کامپیوتر – کد کامپیوتر – طرز کار کامپیوتر – ریست فکتوری کامپیوتر – تعمیرگاه مجاز کامپیوتر – نمایندگی کامپیوتر – نمایندگی مجاز کامپیوتر – نمایندگی مجاز کامپیوتر – تعمیرات کامپیوتر – نمایندگی مجاز تعمیر کامپیوتر – سرویس کامپیوتر – خدمات مجاز کامپیوتر – نمایندگی تعمیر کامپیوتر – خدمات پس از فروش کامپیوتر – خدمات پس از فروش کامپیوتر- تعمیر لپ تاپ – تعمیر لپ تاپ در منزل – تعمیر لپ تاپ بدون جابجایی – تعمیر لپ تاپ در محل – تعمیر لپ تاپ با قطعات اصلی -کد خطا لپ تاپ – دفترچه راهنما لپ تاپ – ارور لپ تاپ – کد ارور لپ تاپ – خطا لپ تاپ – ریست کردن لپ تاپ – ریست لپ تاپ – رفع ارور لپ تاپ – رفع خطای لپ تاپ – لیست ارور لپ تاپ – لیست خطای لپ تاپ – لیست کد ارور لپ تاپ – لیست کد خطا لپ تاپ – هنگ کردن لپ تاپ – قفل کردن لپ تاپ – بهم ریختن برنامه لپ تاپ – برنامه نویسی لپ تاپ – برنامه لپ تاپ – کد سرویس لپ تاپ – کد لپ تاپ – طرز کار لپ تاپ – ریست فکتوری لپ تاپ – تعمیرگاه مجاز لپ تاپ – نمایندگی لپ تاپ – نمایندگی مجاز لپ تاپ – نمایندگی مجاز لپ تاپ – تعمیرات لپ تاپ – نمایندگی مجاز تعمیر لپ تاپ – سرویس لپ تاپ – خدمات مجاز لپ تاپ – نمایندگی تعمیر لپ تاپ – خدمات پس از فروش لپ تاپ – خدمات پس از فروش لپ تاپ-نمایندگی کامپیوتر - نمایندگی کامپیوتر و لپ تاپ - نمایندگی لپ تاپ - نمایندگی تعمیر کامپیوتر - نمایندگی تعمیر کامپیوتر و لپ تاپ - نمایندگی مجاز کامپیوتر - نمایندگی کامپیوتر و لپ تاپ - تعمیر مجاز کامپیوتر - تعمیر مجاز کامپیوتر و لپ تاپ - تعمیر کامپیوتر در منزل - تعمیر لپ تاپ در منزل - تعمیر کامپیوتر بدون جابجایی - تعمیر لپ تاپ بدون جابجایی - تعمیر کامپیوتر در محل - تعمیر لپ تاپ در محل - تعمیر کامپیوتر با قطعات اصلی - تعمیر لپ تاپ با قطعات اصلی - کد خطا کامپیوتر - کد خطا لپ تاپ - دفترچه راهنما کامپیوتر - دفترچه راهنما لپ تاپ - ارور کامپیوتر - ارور لپ تاپ - کد ارور کامپیوتر - کد ارور لپ تاپ - خطا کامپیوتر - خطا لپ تاپ - رفع ارور کامپیوتر - رفع ارور لپ تاپ - رفع خطای کامپیوتر - رفع خطای لپ تاپ - لیست ارور کامپیوتر - لیست ارور لپ تاپ - لیست خطای کامپیوتر - لیست خطای لپ تاپ - لیست کد ارور کامپیوتر - لیست کد ارور لپ تاپ - کد سرویس کامپیوتر - کد سرویس لپ تاپ - طرز کار کامپیوتر - طرز کار لپ تاپ - نمایندگی سرویس کامپیوتر و لپ تاپ - نمایندگی مجاز کامپیوتر و لپ تاپ - نمایندگی تعمیرات کامپیوتر و لپ تاپ - نمایندگی خدمات کامپیوتر و لپ تاپ - نمایندگی خدمات پس از فروش کامپیوتر و لپ تاپ - خدمات مجاز کامپیوتر و لپ تاپ - خدمات مجاز تعمیر کامپیوتر و لپ تاپ" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br><font size="4"><br></font><br><font size="4" face="Mihan-Yekan">1) نصب ویندوز و برنامه های کاربردی</font><br><font size="4" face="Mihan-Yekan">2) ویروس کشی تخصصی ( با سیستم ویروس کشی سکتور به سکتور)</font><br><font size="4" face="Mihan-Yekan">3) نصب برنامه های اختصاصی با کرک دائمی ( برنامه ی نظیر طراحی های داخلی و نقشه کشی)</font><br><font size="4" face="Mihan-Yekan">4) ریکاوری انواع حافظه های پاک شده نظیر : فرمت شدن اطلاعات ، پاک شدن به صورت اتفاقی یا پارتشین بندی شدنی قسمت از هارد(حافظه) (با سیستم ریکاوری پارتیشنی) <br></font><font size="4" face="Mihan-Yekan">5) انتقال اطلاعات از هاردی به هارد یا حافظه ای دیگیر</font><br><font size="4" face="Mihan-Yekan">6) فروش لوازم جانبی فابریک&nbsp; کامپیوتر و لپ تاپ با گارانتی اصلی</font><br><font size="4" face="Mihan-Yekan">7) فروش قطعات جانبی کامپیوتر و لپ تاپ (<b>دسته دوم</b>)&nbsp; با ملهت تست 12 ساعته ( در حد اکد)</font><br><font size="4" face="Mihan-Yekan">8) فروش انواع لپ تاپ (<b>نو و دسته دوم</b>) و کامپیوتر رومیزی (<b>نو و دسته دوم</b>) با بهترین قیمت ها</font><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br><br></font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><font size="5">فروش پایان کار نیست !<br><br>شروع یک مسئولیت بزرگ است</font><br></font></div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br><font size="3"><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#990000" face="Mihan-Yekan"><b>از چه طریقی میتوان با مجموعه تعمیرات در ارتباط باشیم؟</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><b>از سه طریق میتوانید با ما در ارتباط باشید :</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>1) <font color="#990000">قرار دادن دیدگاه خود در پایین پست های وب سایت، که مستقیماً توسط مجرب ترین کارمندان ما پاسخ شما داده خواهد شد.</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>2) مراجعه مستقیم به دفتر فنی مهندسی ما به نشانی &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>تهران - تهرانپارس - فلکه اول - نرسیده به سه راه تهرانپارس - خیابان شهید حسینی(بهار) پلاک 143</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><b style="font-size: large;">3)</b> <b><font size="4">ارتباط مستقیم با مهندس </font><font size="5" color="#cc0000">میثم کیانی(مدیریت)</font><font size="4"> از طریق مشاوره تلفنی رایگان به شماره تلفن :&nbsp;</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Yekan"><b>0901-1247104</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>شعار همیشگی مجموعه ما &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>فروش پایان کار نیست !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>شروع یک مسئولیت بزرگ است ...<br><br><br></b></font></div></font><br></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>.:.: </b>آمادگی عقد قرارداد با شرکت های دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی همراه با پشتیبانی صد در صد تضمینی <b>:.:.</b></font><br></div> text/html 2017-04-26T02:26:15+01:00 cpl1.ir شرکت CPL شارژ کارتریج – تعمیر کارتریج با قطعات اصلی – تعمیرگاه مجاز کارتریج – تعمیرات کارتریج – نمایندگی مجاز تعمیر پرینتر – تعمیرگاه مجاز پرینتر – تعمیر پرینتر با قطعات اصلی http://cpl1.ir/post/16 <b><font size="4" face="Mihan-Yekan">مرکز تعمیرات تخصصی پرینتر و شارژ کاتریج - تعمیرگاه مجاز پرینتر - تعمیر پرینتر - شارژ کارتریج - تعمیرگاه پرینتر HP - تعمیرگاه پرینتر Canon - تعمیرگاه پرینتر Samsung&nbsp; - فروش کارتریج رنگی - فروش کارتریج سیاه و سفید<br><br></font></b><font size="4" face="Mihan-Yekan">نظیر : HP , Canon , Samsung و ... <br><br></font><ul><li><font size="4" face="Mihan-Yekan">&nbsp;شارژ انواع کارتریج های سیاه و سفید </font></li><li><font size="4" face="Mihan-Yekan">&nbsp;تعمیرات تخصصی انواع پرینتر ها </font></li><li><font size="4" face="Mihan-Yekan">فروش انواع کارتریج های رنگی <br></font></li><li><font size="4" face="Mihan-Yekan">فروش انواع کارتیج های سیاه و سفید<br></font></li></ul><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Yekan">ارائه خدمات تعمیرات و سرویس با قطعات اصلی و فابریک مختص به هر برند<br><br></font></b><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1886049/stock_deals_5.png" alt="تعمیر پرینتر – تعمیر پرینتر در منزل – تعمیر پرینتر بدون جابجایی – تعمیر پرینتر در محل – تعمیر پرینتر با قطعات اصلی -کد خطا پرینتر – دفترچه راهنما پرینتر – ارور پرینتر – کد ارور پرینتر – خطا پرینتر – ریست کردن پرینتر – ریست پرینتر – رفع ارور پرینتر – رفع خطای پرینتر – لیست ارور پرینتر – لیست خطای پرینتر – لیست کد ارور پرینتر – لیست کد خطا پرینتر – هنگ کردن پرینتر – قفل کردن پرینتر – بهم ریختن برنامه پرینتر – برنامه نویسی پرینتر – برنامه پرینتر – کد سرویس پرینتر – کد پرینتر – طرز کار پرینتر – ریست فکتوری پرینتر – تعمیرگاه مجاز پرینتر – نمایندگی پرینتر – نمایندگی مجاز پرینتر – نمایندگی مجاز پرینتر – تعمیرات پرینتر – نمایندگی مجاز تعمیر پرینتر – سرویس پرینتر – خدمات مجاز پرینتر – نمایندگی تعمیر پرینتر – خدمات پس از فروش پرینتر – خدمات پس از فروش پرینتر،شارژ کاتریج – تعمیر کاتریج در منزل – تعمیر کاتریج بدون جابجایی – تعمیر کاتریج در محل – تعمیر کاتریج با قطعات اصلی -کد خطا کاتریج – دفترچه راهنما کاتریج – ارور کاتریج – کد ارور کاتریج – خطا کاتریج – ریست کردن کاتریج – ریست کاتریج – رفع ارور کاتریج – رفع خطای کاتریج – لیست ارور کاتریج – لیست خطای کاتریج – لیست کد ارور کاتریج – لیست کد خطا کاتریج – هنگ کردن کاتریج – قفل کردن کاتریج – بهم ریختن برنامه کاتریج – برنامه نویسی کاتریج – برنامه کاتریج – کد سرویس کاتریج – کد کاتریج – طرز کار کاتریج – ریست فکتوری کاتریج – تعمیرگاه مجاز کاتریج – نمایندگی کاتریج – نمایندگی مجاز کاتریج – نمایندگی مجاز کاتریج – تعمیرات کاتریج – نمایندگی مجاز تعمیر کاتریج – سرویس کاتریج – خدمات مجاز کاتریج – نمایندگی تعمیر کاتریج – خدمات پس از فروش کاتریج – خدمات پس از فروش کاتریج،نمایندگی کامپیوتر - نمایندگی کامپیوتر و لپ تاپ - نمایندگی لپ تاپ - نمایندگی تعمیر کامپیوتر - نمایندگی تعمیر کامپیوتر و لپ تاپ - نمایندگی مجاز کامپیوتر - نمایندگی کامپیوتر و لپ تاپ - تعمیر مجاز کامپیوتر - تعمیر مجاز کامپیوتر و لپ تاپ - تعمیر کامپیوتر در منزل - تعمیر لپ تاپ در منزل - تعمیر کامپیوتر بدون جابجایی - تعمیر لپ تاپ بدون جابجایی - تعمیر کامپیوتر در محل - تعمیر لپ تاپ در محل - تعمیر کامپیوتر با قطعات اصلی - تعمیر لپ تاپ با قطعات اصلی - کد خطا کامپیوتر - کد خطا لپ تاپ - دفترچه راهنما کامپیوتر - دفترچه راهنما لپ تاپ - ارور کامپیوتر - ارور لپ تاپ - کد ارور کامپیوتر - کد ارور لپ تاپ - خطا کامپیوتر - خطا لپ تاپ - رفع ارور کامپیوتر - رفع ارور لپ تاپ - رفع خطای کامپیوتر - رفع خطای لپ تاپ - لیست ارور کامپیوتر - لیست ارور لپ تاپ - لیست خطای کامپیوتر - لیست خطای لپ تاپ - لیست کد ارور کامپیوتر - لیست کد ارور لپ تاپ - کد سرویس کامپیوتر - کد سرویس لپ تاپ - طرز کار کامپیوتر - طرز کار لپ تاپ - نمایندگی سرویس کامپیوتر و لپ تاپ - نمایندگی مجاز کامپیوتر و لپ تاپ - نمایندگی تعمیرات کامپیوتر و لپ تاپ - نمایندگی خدمات کامپیوتر و لپ تاپ - نمایندگی خدمات پس از فروش کامپیوتر و لپ تاپ - خدمات مجاز کامپیوتر و لپ تاپ - خدمات مجاز تعمیر کامپیوتر و لپ تاپ،تعمیر کامپیوتر – تعمیر کامپیوتر در منزل – تعمیر کامپیوتر بدون جابجایی – تعمیر کامپیوتر در محل – تعمیر کامپیوتر با قطعات اصلی -کد خطا کامپیوتر – دفترچه راهنما کامپیوتر – ارور کامپیوتر – کد ارور کامپیوتر – خطا کامپیوتر – ریست کردن کامپیوتر – ریست کامپیوتر – رفع ارور کامپیوتر – رفع خطای کامپیوتر – لیست ارور کامپیوتر – لیست خطای کامپیوتر – لیست کد ارور کامپیوتر – لیست کد خطا کامپیوتر – هنگ کردن کامپیوتر – قفل کردن کامپیوتر – بهم ریختن برنامه کامپیوتر – برنامه نویسی کامپیوتر – برنامه کامپیوتر – کد سرویس کامپیوتر – کد کامپیوتر – طرز کار کامپیوتر – ریست فکتوری کامپیوتر – تعمیرگاه مجاز کامپیوتر – نمایندگی کامپیوتر – نمایندگی مجاز کامپیوتر – نمایندگی مجاز کامپیوتر – تعمیرات کامپیوتر – نمایندگی مجاز تعمیر کامپیوتر – سرویس کامپیوتر – خدمات مجاز کامپیوتر – نمایندگی تعمیر کامپیوتر – خدمات پس از فروش کامپیوتر – خدمات پس از فروش کامپیوتر تعمیر لپ تاپ – تعمیر لپ تاپ در منزل – تعمیر لپ تاپ بدون جابجایی – تعمیر لپ تاپ در محل – تعمیر لپ تاپ با قطعات اصلی -کد خطا لپ تاپ – دفترچه راهنما لپ تاپ – ارور لپ تاپ – کد ارور لپ تاپ – خطا لپ تاپ – ریست کردن لپ تاپ – ریست لپ تاپ – رفع ارور لپ تاپ – رفع خطای لپ تاپ – لیست ارور لپ تاپ – لیست خطای لپ تاپ – لیست کد ارور لپ تاپ – لیست کد خطا لپ تاپ – هنگ کردن لپ تاپ – قفل کردن لپ تاپ – بهم ریختن برنامه لپ تاپ – برنامه نویسی لپ تاپ – برنامه لپ تاپ – کد سرویس لپ تاپ – کد لپ تاپ – طرز کار لپ تاپ – ریست فکتوری لپ تاپ – تعمیرگاه مجاز لپ تاپ – نمایندگی لپ تاپ – نمایندگی مجاز لپ تاپ – نمایندگی مجاز لپ تاپ – تعمیرات لپ تاپ – نمایندگی مجاز تعمیر لپ تاپ – سرویس لپ تاپ – خدمات مجاز لپ تاپ – نمایندگی تعمیر لپ تاپ – خدمات پس از فروش لپ تاپ – خدمات پس از فروش لپ تاپ" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b><br></div><b><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></b><div align="right"><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font><br></div><br><br><font size="3"><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#990000" face="Mihan-Yekan"><b>از چه طریقی میتوان با مجموعه تعمیرات در ارتباط باشیم؟</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><b>از سه طریق میتوانید با ما در ارتباط باشید :</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>1) <font color="#990000">قرار دادن دیدگاه خود در پایین پست های وب سایت، که مستقیماً توسط مجرب ترین کارمندان ما پاسخ شما داده خواهد شد.</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>2) مراجعه مستقیم به دفتر فنی مهندسی ما به نشانی &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>تهران - تهرانپارس - فلکه اول - نرسیده به سه راه تهرانپارس - خیابان شهید حسینی(بهار) پلاک 143</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><b style="font-size: large;">3)</b> <b><font size="4">ارتباط مستقیم با مهندس </font><font size="5" color="#cc0000">میثم کیانی(مدیریت)</font><font size="4"> از طریق مشاوره تلفنی رایگان به شماره تلفن :&nbsp;</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Yekan"><b>0901-1247104</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>شعار همیشگی مجموعه ما &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>فروش پایان کار نیست !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>شروع یک مسئولیت بزرگ است ...</b></font></div></font></div> text/html 2017-04-26T01:56:08+01:00 cpl1.ir شرکت CPL تعمیر پرینتر، تعمیر پرینتر در تهران، تعمیر پرینتر در شرق تهران، شارژ کارتریج، شارژ کارتریج اچ پی، شارژ کارتریج سامسونگ http://cpl1.ir/post/15 <div align="justify"><b><font size="4" face="Mihan-Yekan">مرکز تعمیرات تخصصی پرینتر و شارژ کاتریج - تعمیرگاه مجاز پرینتر - تعمیر پرینتر - شارژ کارتریج - تعمیرگاه پرینتر HP - تعمیرگاه پرینتر Canon - تعمیرگاه پرینتر Samsung&nbsp; - فروش کارتریج رنگی - فروش کارتریج سیاه و سفید<br><br></font></b><font size="4" face="Mihan-Yekan">نظیر : HP , Canon , Samsung و ... <br><br></font><ul><li><font size="4" face="Mihan-Yekan">&nbsp;شارژ انواع کارتریج های سیاه و سفید </font></li><li><font size="4" face="Mihan-Yekan">&nbsp;تعمیرات تخصصی انواع پرینتر ها </font></li><li><font size="4" face="Mihan-Yekan">فروش انواع کارتریج های رنگی <br></font></li><li><font size="4" face="Mihan-Yekan">فروش انواع کارتیج های سیاه و سفید</font></li></ul><p><br></p><p><br></p><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Yekan">ارائه خدمات تعمیرات و سرویس با قطعات اصلی و فابریک مختص به هر برند</font></b></div><br><div align="center"><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1886049/stock_deals_2.png" alt="تعمیرات پرینتر،نمایندگی مجاز تعمیرات پرینتر،شارژ کاتریج – تعمیر کاتریج در منزل – تعمیر کاتریج بدون جابجایی – تعمیر کاتریج در محل – تعمیر کاتریج با قطعات اصلی -کد خطا کاتریج – دفترچه راهنما کاتریج – ارور کاتریج – کد ارور کاتریج – خطا کاتریج – ریست کردن کاتریج – ریست کاتریج – رفع ارور کاتریج – رفع خطای کاتریج – لیست ارور کاتریج – لیست خطای کاتریج – لیست کد ارور کاتریج – لیست کد خطا کاتریج – هنگ کردن کاتریج – قفل کردن کاتریج – بهم ریختن برنامه کاتریج – برنامه نویسی کاتریج – برنامه کاتریج – کد سرویس کاتریج – کد کاتریج – طرز کار کاتریج – ریست فکتوری کاتریج – تعمیرگاه مجاز کاتریج – نمایندگی کاتریج – نمایندگی مجاز کاتریج – نمایندگی مجاز کاتریج – تعمیرات کاتریج – نمایندگی مجاز تعمیر کاتریج – سرویس کاتریج – خدمات مجاز کاتریج – نمایندگی تعمیر کاتریج – خدمات پس از فروش کاتریج – خدمات پس از فروش کاتریج،تعمیر پرینتر – تعمیر پرینتر در منزل – تعمیر پرینتر بدون جابجایی – تعمیر پرینتر در محل – تعمیر پرینتر با قطعات اصلی -کد خطا پرینتر – دفترچه راهنما پرینتر – ارور پرینتر – کد ارور پرینتر – خطا پرینتر – ریست کردن پرینتر – ریست پرینتر – رفع ارور پرینتر – رفع خطای پرینتر – لیست ارور پرینتر – لیست خطای پرینتر – لیست کد ارور پرینتر – لیست کد خطا پرینتر – هنگ کردن پرینتر – قفل کردن پرینتر – بهم ریختن برنامه پرینتر – برنامه نویسی پرینتر – برنامه پرینتر – کد سرویس پرینتر – کد پرینتر – طرز کار پرینتر – ریست فکتوری پرینتر – تعمیرگاه مجاز پرینتر – نمایندگی پرینتر – نمایندگی مجاز پرینتر – نمایندگی مجاز پرینتر – تعمیرات پرینتر – نمایندگی مجاز تعمیر پرینتر – سرویس پرینتر – خدمات مجاز پرینتر – نمایندگی تعمیر پرینتر – خدمات پس از فروش پرینتر – خدمات پس از فروش پرینتر " vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b><br></div><b><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br><br></font></b></div><font size="3"><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#990000" face="Mihan-Yekan"><b>از چه طریقی میتوان با مجموعه تعمیرات در ارتباط باشیم؟</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><b>از سه طریق میتوانید با ما در ارتباط باشید :</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>1) <font color="#990000">قرار دادن دیدگاه خود در پایین پست های وب سایت، که مستقیماً توسط مجرب ترین کارمندان ما پاسخ شما داده خواهد شد.</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>2) مراجعه مستقیم به دفتر فنی مهندسی ما به نشانی &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>تهران - تهرانپارس - فلکه اول - نرسیده به سه راه تهرانپارس - خیابان شهید حسینی(بهار) پلاک 143</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><b style="font-size: large;">3)</b> <b><font size="4">ارتباط مستقیم با مهندس </font><font size="5" color="#cc0000">میثم کیانی(مدیریت)</font><font size="4"> از طریق مشاوره تلفنی رایگان به شماره تلفن :&nbsp;</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Yekan"><b>0901-1247104</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>شعار همیشگی مجموعه ما &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>فروش پایان کار نیست !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>شروع یک مسئولیت بزرگ است ...</b></font></div></font></div> text/html 2017-04-15T05:03:42+01:00 cpl1.ir شرکت CPL فروشگاه فروش قطعات نو و دسته دوم - کامپیوتر و قطعات جانبی http://cpl1.ir/post/14 <br><br><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="Mihan-Yekan"><b>فروش انواع قطعات کار کرده نظیر:</b><br><br></font><ul><li><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="Mihan-Yekan">قطعات جانبی کامپیوتر و لپ تاپ</font></li></ul><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="Mihan-Yekan"><br><b>فروش قطعات نو نظیر:<br><br></b></font><ul><li><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="Mihan-Yekan">قطعات جانبی کامپیوتر و لپ تاپ</font></li><li><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="Mihan-Yekan">فروش سیستم های بروز و قدرتمند بسته به نیاز شما</font></li><li><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="Mihan-Yekan">فروش قطعات پرینتر</font></li><li><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="Mihan-Yekan">فروش پرینتر</font></li></ul><p><br></p><p><br></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span><font size="3"><font size="3"><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#990000" face="Mihan-Yekan"><b>از چه طریقی میتوان با مجموعه تعمیرات در ارتباط باشیم؟</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><b>از سه طریق میتوانید با ما در ارتباط باشید :</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>1) <font color="#990000">قرار دادن دیدگاه خود در پایین پست های وب سایت، که مستقیماً توسط مجرب ترین کارمندان ما پاسخ شما داده خواهد شد.</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>2) مراجعه مستقیم به دفتر فنی مهندسی ما به نشانی &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>تهران - تهرانپارس - فلکه اول - نرسیده به سه راه تهرانپارس - خیابان شهید حسینی(بهار) پلاک 143</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><b style="font-size: large;">3)</b> <b><font size="4">ارتباط مستقیم با مهندس </font><font size="5" color="#cc0000">میثم کیانی(مدیریت)</font><font size="4"> از طریق مشاوره تلفنی رایگان به شماره تلفن :&nbsp;</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Yekan"><b>0901-1247104</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>شعار همیشگی مجموعه ما &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>فروش پایان کار نیست !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>شروع یک مسئولیت بزرگ است ...</b></font></div></font></font> text/html 2017-04-15T04:46:05+01:00 cpl1.ir شرکت CPL تعمیرات برد الکترونیکی | تعمیر برد | تعمیرگاه مجاز http://cpl1.ir/post/13 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1886049/stock_deals_3.png" alt="تعمیر برد الکترونیکی - تعمیرگاه مجاز - تعمیرگاه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font><br><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14pt;" data-mce-style="font-size: 14pt;">با توجه به پشرفت چشمگیر در زمینه طراحی و تولید برد های الکترونیکی در صعنت امروز، یکی از نیاز های عمده بشر تا حدی برطرف گردیده است . اما ناچار همین تکنولوژی به روز گاهی دچار مشکل شده و باعث از کار افتادن بخشی عظیمی از زندگی ما گردیده . از همین رو مجموعه ما با دانش فنی بالا در زمینه های تعمیرات و عیب یابی برد های الکترونیکی در خدمت شما عزیزان بوده.<br><br>تعمیرات انواع برد های الکترونیکی لپ تاپ - تعمیر برد الکترونیکی لپ تاپ - تعمیر برد لپ تاپ <br><br>تعمیرات انواع برد های الکترونیکی کامپیوتر - تعمیر برد الکترونیکی کامپیوتر - تعمیر برد کامپیوتر<br><br>جهت مشاوره یا هرگونه پرسش دیگر با ما در ارتباط باشید.<br></span></font></div><br><br><br><font size="3"><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#990000" face="Mihan-Yekan"><b>از چه طریقی میتوان با مجموعه تعمیرات در ارتباط باشیم؟</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099" face="Mihan-Yekan"><b>از سه طریق میتوانید با ما در ارتباط باشید :</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>1) <font color="#990000">قرار دادن دیدگاه خود در پایین پست های وب سایت، که مستقیماً توسط مجرب ترین کارمندان ما پاسخ شما داده خواهد شد.</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>2) مراجعه مستقیم به دفتر فنی مهندسی ما به نشانی &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>تهران - تهرانپارس - فلکه اول - نرسیده به سه راه تهرانپارس - خیابان شهید حسینی(بهار) پلاک 143</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><b style="font-size: large;">3)</b> <b><font size="4">ارتباط مستقیم با مهندس </font><font size="5" color="#cc0000">میثم کیانی(مدیریت)</font><font size="4"> از طریق مشاوره تلفنی رایگان به شماره تلفن :&nbsp;</font></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Yekan"><b>0901-1247104</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>شعار همیشگی مجموعه ما &nbsp;&gt;&gt;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>فروش پایان کار نیست !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#000066" face="Mihan-Yekan"><b>شروع یک مسئولیت بزرگ است ...</b></font></div></font><br><br>